College van B&W trekt verkeersbesluit blauwe zone in

Dit item is verlopen op 20-06-2018.

Het college van B&W heeft besloten om het verkeersbesluit voor het instellen van een blauwe zone op de Stationsweg, met daarbij een parkeerzone voor vergunninghouders op de Schepenenweg in Oostvoorne in te trekken.

Eerder heeft het college besloten om een blauwe zone op de Stationsweg in Oostvoorne in te stellen. Dit besluit was genomen in het verlengde van de herinrichting van de Stationsweg. Op basis van dit besluit is vanuit de bezwaarschriftencommissie het advies meegegeven om een nieuw onderzoek uit te voeren in relatie tot de parkeerdruk en het draagvlak voor de invoering van de blauwe zone.

In het centrum gebied van Oostvoorne is via een enquĂȘte gebleken dat een meerderheid tegen de invoering van de blauwe zone is. Het college heeft op basis van deze uitkomsten dan ook besloten om het verkeersbesluit voor het instellen van een blauwe zone op de Stationsweg met daarbij een parkeerzone voor vergunninghouders op de Schepenenweg in Oostvoorne in te trekken. 
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen