Besluiten uit de raadsvergadering

De gemeenteraad heeft op woensdag 27 november de volgende besluiten genomen. De volledige tekst van de besluiten is te zien op www.westvoorne.nl. Hier zijn ook eerdere raadsbesluiten terug te vinden.

  • er is € 8.500 beschikbaar gesteld voor het plaatsen van een hoogteportaal op de Molendijk te Rockanje, bedoeld om te voorkomen dat vrachtverkeer de Molendijk oprijdt en de wieken van de molen beschadigt;
  • het Integraal Veiligheidsplan Westvoorne 2019-2022 is vastgesteld;
  • de Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden 2019 en de Verordening Ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020 zijn vastgesteld.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen