Besluiten uit de raadsvergadering Gemeente Westvoorne

Dit item is verlopen op 06-06-2018.

De gemeenteraad heeft op 24 april de volgende besluiten genomen:

De bestemmingsplannen ‘Colinslandsedijk 27, Tinte’ en ‘Sanering glastuinbouw Westvoorne 2018, voor de locaties Ziekewei 14/16 en Rondeweiweg 12, Rockanje’ zijn vastgesteld. Daarnaast heeft de raad besloten tot de opheffing van de Klankbordgroep Voorne-Putten.

De volledige tekst van de besluiten is te vinden op www.westvoorne.nl. Hier zijn ook eerdere raadsbesluiten terug te vinden.
 

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen