Besluiten uit de raadsvergadering gemeente Westvoorne

De gemeenteraad heeft op 25 september de volgende besluiten genomen:


De raad heeft:
• de heer v/d Brand, op zijn verzoek, ontslagen als fractie-assistent voor D66;
• technische en tekstuele wijzigingen aangebracht in het eerder genomen besluit ‘Voetbalaccommodatie OVV Oostvoorne;
• de startnotitie ‘Een estafette naar een nieuw sportbeleid 2020 - 2024’ vastgesteld;
• een voorbereidingsbesluit voor Stationsweg 43 - 47 te Oostvoorne vastgesteld.

Kijk voor alle raadsbesluiten op: www.westvoorne.nl/raads-kalender

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen