Besluiten uit de raadsvergadering 18 december 2019

De gemeenteraad heeft op 18 december de volgende besluiten genomen. De volledige tekst van de besluiten is te zien op
www.westvoorne.nl, ‘organisatie’, ‘kalender vergaderingen’. Hier zijn ook eerdere raadsbesluiten terug te vinden. 


De raad heeft:
• de belastingverordeningen 2020 vastgesteld, inclusief de verordening die de kwijtschelding van belastingen regelt;
• de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Westvoorne 2020 vastgesteld;
• een bedrag van € 787.000 beschikbaar gesteld voor renovatie en uitbreiding van het gebouw van VV Rockanje;
• een subsidie van € 18.750 beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021 voor de Oudheidkamer;
• de Algemene Plaatselijke Verordening Westvoorne 2020 vastgesteld;
• een startnotitie voor de opstelling van visies voor de kernen vastgesteld;
• de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 2018 ingetrokken;
• de nieuwe tekst van de Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Voorne-Putten vastgesteld;
• ingestemd met de 2e bestuursrapportage 2019

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen