Bekendmakingen verlening standplaatsvergunning

Dit item is verlopen op 27-03-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de onderstaande standplaatsvergunningen zijn verleend: 

  • Dhr. Montenij voor de verkoop van oliebollen van 1 november tot en met 31 december 2019. De standplaats wordt ingenomen op zaterdag tot en met donderdag op Dorpsplein Rockanje; 
  • Dhr. Vis voor de verkoop van oliebollen van 15 november tot en met 31 december 2019. De standplaats wordt ingenomen op vrijdag tot en met dinsdag op eigen grond Stationsweg 14 te Oostvoorne.

Ingevolge het bepaalde in artikel 6:4 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit, binnen zes weken na de datum van verzending (4 februari 2019) van deze vergunning, een bezwaarschrift worden ingediend. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje). Tegelijk met het bezwaarschrift kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier containers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen