Bekendmaking verlening standplaatsvergunning

Dit item is verlopen op 08-08-2018.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de onderstaande tijdelijke standplaatsvergunning is verleend: 

  • A.A. Montenij voor de verkoop van patat en snacks van donderdag 12 juli 2018 tot en met zondag 30 september. Hiervan uitgezonderd zijn woensdag 25 juli 2018 en zondag 2 september 2018 in verband met evenementen. De standplaats wordt ingenomen op zondag, maandag, dinsdag, woensdag en donderdag op het Dorpsplein in Rockanje.

Ingevolge het bepaalde in artikel 6:4 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit, binnen zes weken na de datum van verzending (10 juli 2018) van deze vergunning, een bezwaarschrift worden ingediend. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje). Tegelijk met het bezwaarschrift kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer: 088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 0900 - 200 50 05 

Snel naar

Online melden grofvuil

Inzamelschema afval 2019

Melden onderhoud huurwoning

Taxatieverslag online

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen