Bekendmaking aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats

Dit item is verlopen op 20-02-2020.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken ingevolge artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen;

Nabij het perceel Dwarsweg 35 in Rockanje is een gehandicaptenparkeerplaats aangewezen ten behoeve van de bewoner van Dwarsweg 35 in Rockanje, door plaatsing van het bord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990). Dit besluit treedt in werking op de dag waarop dit besluit wordt gepubliceerd. Het besluit ligt vanaf de publicatie gedurende zes weken ter visie bij het ServicePunt van het gemeentehuis in Rockanje. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Westvoorne.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen