Basisregistratie personen

Dit item is verlopen op 08-01-2020.

Het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne maakt bekend dat met toepassing van artikel 2.60 onder d van de wet basisregistratie personen van de volgende perso(o)n(en) de gegevens zijn gewijzigd in de basisregistratie personen van Westvoorne:

  • De heer Farhaad Ismail Rana, Gijzenhoekweg 10, 3233 TP OOSTVOORNE, m.i.v. 3  oktober 2019 adres: Onbekend.
  • J.Kolesnikov, Windgatseweg 2, 3235 NX ROCKANJE, m.i.v. 15 oktober 2019 adres: Onbekend.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking hiervan bezwaar maken en wel door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).

Tevens kunnen belanghebbenden een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam). Een voorlopige voorziening kan worden getroffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. De verzoeker om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen