APV Vergunningen

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:

• het organiseren van het evenement 4x4 behendigheid evenement op 18 oktober 2020 op het badstrand van Rockanje tussen de 1e Slag en de 2e Slag. Deze
vergunning is afgegeven op 13-05-2020;
• het organiseren van het evenement Voorne’s Duin Trail & Walk over diverse onverharde paden langs het Oostvoornse Meer, over het strand, door het duingebied
van Westvoorne en over landgoed Mildenburg. De start en finish zijn bij Brunotti Beach Club aan de noordoever van het Oostvoornse Meer. Deze vergunning
is afgegeven op 13-05-2020.

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 25 mei 2020 gedurende twee weken op afspraak inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet een vergunning is verleend aan:
• V.O.F. VIS4U voor de horeca inrichting Fish & Chips 4 U, Gorslaan 25, 3233 XB Oostvoorne. De vergunning is afgegeven op 12-05-2020.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 APV een exploitatievergunning is verleend aan:
• V.O.F. VIS4U voor de horeca inrichting Fish & Chips 4 U, Gorslaan 25, 3233 XB Oostvoorne. De vergunning is afgegeven op 12-05-2020.

De vergunningen/ontheffingen liggen ter inzage bij het ServicePunt van het gemeentehuis in Rockanje tijdens de kantoortijden. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Westvoorne, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje.

Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

https://storing.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

Belastingen SVHW

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Parkeervergunning 1e en 2e Slag Rockanje

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen