Algemene Plaatselijke Verordening

Dit item is verlopen op 28-08-2019.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:

  • het organiseren van het evenement Music Night op 3 augustus 2019 op het terras van De Jongens, Dorpsweg 10, 3235 AG Rockanje. Deze vergunning is afgegeven op 22 juli 2019.

  • het organiseren van het evenement Music Night op 3 augustus 2019 buiten bij Café Alardusdreef, Raadhuislaan 14 te Rockanje. Deze vergunning is afgegeven op 22 juli 2019 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.

­­­­­­­­­­­­­­­­
De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet een vergunning is verleend voor:

  • de horeca inrichting Horeca onderneming ’t Oude Raedthuys, Dorpsweg 46, 3235 AG Rockanje. De vergunning is afgegeven op 23 juli 2019.

­­­­­­­­­­­­­­­­­


De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 APV een exploitatievergunning is verleend voor:

  • de horeca inrichting Horeca onderneming ’t Oude Raedthuys, Dorpsweg 46, 3235 AG Rockanje. De vergunning is afgegeven op 23 juli 2019.

­


De vergunningen/ontheffingen liggen ter inzage bij het Servicepunt van het gemeentehuis in Rockanje tijdens kantoortijden.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).

Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen