Algemene Plaatselijke Verordening

Dit item is verlopen op 03-07-2019.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:

• Het organiseren van het evenement Sinterklaasintocht op 23 november 2019 met ontvangst bij Cultureel Centrum De Man, Burg. Letteweg 30, een optocht door het dorpscentrum van Oostvoorne en in de sporthal van Multifunctioneel centrum de Meander, Vlinderslag 3. Deze vergunning is afgegeven op 13-5-2019 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.
• Het organiseren van het evenement Kerstfair op 14 december 2019 op het Dorpsplein en de Burg. Letteweg te Oostvoorne. Deze vergunning is afgegeven op 13-5-2019 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.
• Het organiseren van het Ringsteekevenement op 23 juni 2019 op het Dorpsplein te Rockanje.Deze vergunning is afgegeven op 13-5-2019 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.

De vergunningen/ontheffingen liggen ter inzage bij het ServicePunt van het gemeentehuis in Rockanje tijdens de kantoortijden.
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van
Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).


Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

ServicePunt

Melding openbare ruimte/orde

Melding onderhoud bestrating

Openbare verlichting

Klachten / melding over openbare verlichting binnen de bebouwde kom:

www.moononline.nl

Spoedmelding van storing binnen de bebouwde kom, buiten kantoortijden:

Citytec via telefoonnummer:
088- 10 02 710.

Storing buiten bebouwde kom:

Waterschap Hollandse Delta 
0900 - 200 50 05 

Snel naar

Formulier minicontainers

Online melden grofvuil

Afvalwijzer 

Melden onderhoud huurwoning

SVHW-belastingen/WOZ

Servicenummer Renewi

Kosten rijbewijs/paspoort en ID

Identiteitskaart/paspoort

Rijbewijs

Verhuizing

Hondenbelasting

Belastingen SVHW

U bevindt zich op: Home > Bekendmakingen