Piet Beukelman heeft op 29 januari jl. de 12e Ereprijs Westvoorne in ontvangst genomen uit handen van burgemeester Peter de Jong. De heer Beukelman is vrijdag thuis verrast met de gemeentelijke onderscheiding. De Ereprijs Westvoorne is speciaal voor personen of instanties die zich verdienstelijk hebben gemaakt op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied in de Westvoornse samenleving. 

Inzet voor Tinte

De heer Beukelman zet zich al meer dan 40 jaar in voor met name de Tintese gemeenschap. Hij bekleedde diverse functies binnen de kerk van Tinte. Dankzij zijn inzet kon de kerk in Tinte blijven voortbestaan. Ditzelfde geldt voor de School met de Bijbel en ‘de Snatertjes’. 
Door zijn bestuurstaken en vrijwilligerswerk bij de Stichting Verenigingsgebouw Tinte heeft de heer Beukelman veel bijgedragen aan de sociale binding onder de inwoners van Tinte en omgeving. Naast zijn penningmeesterschap en overige activiteiten bij Stichting Ons Tintestein is hij ook te vinden als vrijwilliger bij de Stichting Tinte 400 en als bestuurslid bij het Comité Herdenking ’40-’45 Rockanje. Daarnaast is hij raadslid en fractie-assistent voor het CDA geweest.

Normaal gesproken reikt de burgemeester de Ereprijs uit tijdens de nieuwjaarsreceptie. Door corona was dat dit jaar helaas niet mogelijk.

Extra Ereprijs dit jaar 

Dit jaar reikt de gemeente een extra Ereprijs uit aan een persoon die wij vanwege grote inzet voor de Westvoornse samenleving graag in het zonnetje willen zetten. Ook reikt burgemeester De Jong de Kleine Ereprijs van 2020 uit. Binnenkort maken we hier meer over bekend.

Bijzondere bijdrage

Kent u iemand die in aanmerking komt voor de Ereprijs of de Kleine Ereprijs, dan kunt u deze persoon voorstellen bij de gemeente Westvoorne. Neem daarvoor contact op met Marianne de Groot-Verhoeff via telefoonnummer (0181) 40 80 75 of stuur een e-mail naar ma.degroot@westvoorne.nl