Dorpsvisies

De gemeente Westvoorne heeft in 2021 met behulp van inwoners, verenigingen en ondernemers een dorpsvisie voor Rockanje opgesteld. Hierin staan de kwaliteiten en de identiteit van Rockanje beschreven. Ook de wensen en opgaven voor de toekomst van Rockanje staan erin vermeld. Over deze dorpsvisie is een video gemaakt die u kunt bekijken op www.westvoorne.nl/dorpsvisies.

Masterplan centrumgebied Rockanje

In de dorpsvisie zijn kansrijke sleutelprojecten genoemd waar in sommige gevallen nu al aan wordt gewerkt of die de nieuwe gemeente Voorne aan Zee zal gaan oppakken. Een van deze opgaven is het aanpakken van het centrumgebied. Voor Rockanje is de wens geuit om een plan voor de toekomst op te stellen met varianten voor het centrum.

De verdere ontwikkeling van het dorpscentrum is nodig om economisch aantrekkelijk te blijven, ruimte te bieden aan wonen en verblijven, maar ook om de identiteit van ‘Voorne aan Zee’ zichtbaar te maken. Rockanje wil immers aantrekkelijk blijven als badplaats voor bezoekers én voor haar (nieuwe) inwoners. Het centrum moet op termijn ruimte bieden aan een groeiend aanbod van winkels en voorzieningen. Daarnaast willen wij de verbinding tussen het centrumgebied en het strand, de woonbuurten en het landschap verbeteren.

De huidige gemeenteraad wil weten wat hiervoor mogelijk én nodig is. Om die reden is het advies- en ontwerpbureau KuiperCompagnons aan de slag gegaan en zijn er schetsen gemaakt. 

Meepraten?

Het doel is om een breed gedragen toekomstplan aan de nieuwe gemeenteraad van Voorne aan Zee aan te bieden. Omdat Rockanje niet alleen bestaat uit het centrum en er ook ontwikkelingen rondom het dorp spelen, willen wij daarbij ook graag de mening van inwoners, ook die van buiten dit gebied, horen. Welke aanpassingen ziet u het liefste in het centrumgebied of heeft u ideeën over de verbinding van het centrum met het strand en met het meer ‘t Waaltje? Is er plek voor woningbouw in het centrum en hoe creëren wij voldoende parkeerplekken? Moeten winkels gecentreerd worden op het Dorpsplein? Al deze vragen en thema’s kunnen aan bod komen. 

Voor alle inwoners van Rockanje wordt er op donderdagavond 30 juni een interactieve bijeenkomst georganiseerd in Het Getij in Stuifakkers. Uw aanwezigheid en inbreng worden zeer op prijs gesteld. Sterker nog, het is nodig om hiermee een volledig beeld te kunnen schetsen voor het gemeentebestuur.

Bijeenkomst

Aanmelden is niet nodig.
Datum en tijd:Donderdag 30 juni 2022 van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
LocatieHet Getij in Stuifakkers, Briggemandreef 26 in Rockanje

Meer informatie?

Bij vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mailadres: e.rood@westvoorne.nl.