Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Westvoorne (verordening GBA)

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westvoorne
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Westvoorne (verordening GBA)
CiteertitelVerordening GBA
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerp
Eigen onderwerpGBA persoongegevens Westvoorne

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet GBA

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
05-09-2008 n.v.t. Onbekend 05-09-2008 Westvoornse Courant Onbekend

Tekst van de regeling

De raad der gemeente Westvoorne

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1

 • Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

 • Artikel 2

 • Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • Zij stellen hiervoor nadere regels.

 • Artikel 3

  De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 24 september 2002 wordt ingetrokken.

  Artikel 4

  Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

  Artikel 5

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Westvoorne (Verordening GBA).

  Sluiting

  Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 september 2008

  De griffier, De voorzitter,

  de heer drs. R. de Vries De heer P.E. de Jong

  Raad in beeld

  U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

  U kunt vergaderingen raadplegen.

  Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

  Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

  Representatie BenW

  Representatielijst college

  Organisatie
  U bevindt zich op: Home > Organisatie > Verordeningen