Servicenormen

Gemeente Westvoorne is er voor u. 

Daarom verbetert de gemeente continu haar dienstverlening en heeft de gemeente zichzelf servicenormen opgelegd. Als u gemeente Westvoorne nodig heeft, mag u op het volgende rekenen:

 

* Snel contact
* Duidelijke termijnen voor vergunningaanvragen
* Duidelijke termijnen voor bijstands- en ondersteuningsaanvragen
* Passende actie na meldingen

 

Suggesties of een klacht? Laat het ons weten!
Schrijf een brief onder vermelding van ‘servicenormen’ naar:

Gemeente Westvoorne / Postbus 550 /3235 ZH Rockanje
E-mailen kan ook via gemeente@westvoorne.nl


Uw suggestie of klacht kan onze dienstverlening alleen maar verbeteren en daar heeft uzelf weer profijt van. 

De servicenormen zijn een uitwerking van het Kwaliteitshandvest van gemeente Westvoorne.

 

Snel contact

 • Uw telefoontje wordt binnen 4 keer overgaan opgenomen.
 • Uw vraag wordt per telefoon direct beantwoord. Of u ontvangt de volgende werkdag een indicatie van de termijn waarbinnen u een antwoord ontvangt.
 • Uw wachttijd bij de gemeentelijke balies is maximaal 15 minuten. Als u een afspraak heeft gemaakt zelfs maximaal 5 minuten.
 • Uw e-mail naar gemeente@westvoorne.nl wordt binnen 2 werkdagen beantwoord. Of u ontvangt binnen 2 werkdagen een indicatie van de termijn waarbinnen u een antwoord ontvangt.
 • Uw brief wordt binnen 4 weken beantwoord.

 

Duidelijke termijnen voor vergunningaanvragen

 • Voor kleine jaarlijkse terugkerende evenementen, zoals straattekenen en fietstochten, die niet zijn gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren hoeft u alleen per brief of e-mail de datum door te geven.

 • Op uw vergunningaanvraag voor kleine buurtevenementen, zoals buurtfeesten en straatbarbecues, ontvangt u binnen 4 weken een beslissing.

 • Op uw vergunningaanvraag voor grote evenementen, zoals dorpsfeesten, muziekevenementen, sportactiviteiten op de openbare weg en voor evenementen waarbij wijzigingen zijn opgetreden ontvangt u binnen 8 weken een beslissing.

 • Op uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats ontvangt u binnen 4 weken een beslissing.

 

Duidelijke termijnen voor bijstands- en ondersteuningsaanvragen

 • Doet u een aanvraag in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) voor kosten levensonderhoud of Wet Inkomensvoorzieningen Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers (IOAW) dan ontvangt u binnen 8 weken een schriftelijk besluit en is de eventuele eerste betaling verricht. Uw recht op een voorschot wordt binnen 4 weken vastgesteld.

 • Doet u een aanvraag omtrent de Bijzondere Bijstand / Langdurigheidstoeslag / Sport- en Cultuurfonds / Categoriale bijstand voor langdurig zieken dan ontvangt u binnen 8 weken een schriftelijk besluit en is de eventuele betaling verricht.

 • Doet u een aanvraag voor een voorziening van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), dan ontvangt u binnen 8 weken een schriftelijk besluit.

 

Passende actie na meldingen

 • Uw melding over zaken zoals schade aan het wegdek, trottoir of riolering en gevaarlijke situaties als gevolg van bijvoorbeeld stormschade of vandalisme wordt binnen 1 werkdag behandeld. Of u ontvangt binnen 1 werkdag een indicatie van de termijn waarbinnen uw melding wordt behandeld.
 • Indien u lid bent van het ontstoppingsfonds en/of de glasverzekering van het Woonbedrijf wordt uw melding van verstopping van afvoer en riolering of ruitbreuk binnen 1 werkdag opgelost. Dat geldt ook voor uw melding van een c.v.-storing.

 • Of u ontvangt binnen 1 werkdag een indicatie van de termijn waarbinnen uw melding wordt behandeld.

 

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Organisatie > Servicenormen