Onderscheidingen

                  Gemeentelijke onderscheidingen 

erepenning westvoorneDe gemeenteraad van Westvoorne heeft in 2010 twee gemeentelijke onderscheidingen vastgesteld t.w. een erepenning en het ereburgerschap. Deze onderscheidingen zijn bedoeld voor personen of instanties die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving in de gemeente Westvoorne. Meer informatie over gemeentelijke onderscheidingen.

In 2017 is het Jeugdlintje gelanceerd. Deze onderscheiding is speciaal voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar. De naam van deze onderscheiding is 'Kleine Ereprijs Westvoorne'. Het Westvoornse jeugdlintje is bedoeld voor kinderen en jongeren die het afgelopen jaar (of jaren) iets goeds hebben gedaan voor een ander. Een bijzondere prestatie of heldendaad kan natuurlijk ook een jeugdlintje waard zijn. Meer informatie over het jeugdlintje.

                  Koninklijke onderscheiding

koOok in onze gemeente zijn er mensen die zich zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid inzetten voor allerlei goede doelen. Zulke mensen, die bijzondere diensten verrichten voor de samenleving, verdienen een lintje. Meer informatie over koninklijke onderscheidingen.

   Carnegiefonds 

lintje carnegiefondsBent u van mening dat iemand met gevaar voor eigen leven een ander heeft gered of een andere heldendaad heeft verricht, dan kunt u diegene voordragen voor een onderscheiding van de stichting Carnegie Heldenfonds.

U kunt deze onderscheiding aanvragen bij de stichting Carnegie Heldenfonds, Provinciehuis Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP te Den Haag, telefoon 0252 428 588. Voor meer informatie: www.carnegiefonds.nl

  

                  Maatschappij tot Redding van Drenkelingen

penning reddingsmaatschappijZij onderscheiden personen die anderen hebben gered of gereanimeerd in situaties waarin deze dreigden te verdrinken. U kunt deze onderscheiding aanvragen bij de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, Rokin 114b, 1012 LB te Amsterdam, telefoon 020 62 41 763.

Voor meer informatie: www.drenkeling.nl

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie