Vergaderingen van gemeenteraad en commissies

De gemeenteraad heeft op 26 juni besloten de vergaderstructuur te wijzigen. Hiervoor zijn het Reglement van Orde van de gemeenteraad en de Verordening op de raadscommissies aangepast.

Vanaf september worden de agendapunten van de raadsvergadering weer eerst besproken in commissievergaderingen.

Er zijn daarvoor 3 ‘vakcommissies’ gevormd:

  • commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen (BZM),
  • commissie Grondgebied (GG)
  • commissie Inwonerszaken (IZ).

De maandelijkse commissievergaderingen zijn op respectievelijk maandag, woensdag en donderdag. Hiermee komt de Informatieronde te verdwijnen.

In de raadsvergadering wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen debat- en besluitonderwerpen. Omdat de onderwerpen eerst in de commissie zijn besproken, worden ze direct ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Aanvangstijdstip van de vergaderingen is 20.00 uur.

Zoals gebruikelijk worden de agenda’s voor commissie- en raadsvergaderingen in de week voor de vergadering gepubliceerd in Weekblad Westvoorne.

Als u vragen hebt over de vergaderingen van commissies of raad kunt u contact opnemen met de griffier, de heer R. de Vries.

De heer De Vries is bereikbaar op tel.nr. (0181)408105 en op rdvries@westvoorne.nl.

 

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Meer informatie