Kleine Ereprijs Westvoorne

De gemeente Westvoorne heeft in 2017 een nieuwe gemeentelijke onderscheiding geïntroduceerd. Deze keer speciaal voor de jeugd. De naam van deze onderscheiding is ‘Kleine Ereprijs Westvoorne’. Deze naam is een afgeleide van de gemeentelijke onderscheiding Ereprijs Westvoorne die in 2010 is ingevoerd.

De Kleine Ereprijs Westvoorne is ingesteld voor jonge helden! Kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar, die echt iets bijzonders hebben gedaan voor onze gemeente of zich belangeloos voor de maatschappij of de gemeente hebben ingezet. Of iets uitzonderlijks hebben gedaan voor een inwoner van onze gemeente. Kinderen en jongeren kunnen ook in aanmerking komen wanneer zij enorm uitblinken in een activiteit of hobby of wanneer zij dankzij een andere uitzonderlijke prestatie of heldendaad heel bekend zijn geworden. Het gaat om kinderen en jongeren die een voorbeeldfunctie vervullen binnen de gemeente Westvoorne. Voordragen kan gebeuren door burgers. Jeugdraadsleden en raadsleden mogen geen andere jeugdraadsleden of raadsleden voordragen. Collegeleden en ambtenaren mogen geen voordrachten doen. De aanvraag dient vóór 3 november 2019 ingediend te zijn. De uitreiking vindt plaats op een nader te bepalen tijdstip.

Criteria Kleine Ereprijs Westvoorne

  • Leeftijd van 4 t/m 17 jaar. 
  • Inwoner zijn van de gemeente Westvoorne. 
  • De kandidaat dient onberispelijk gedrag te hebben en te houden. De selectiecommissie beoordeelt wat de consequenties kunnen zijn.
  • Minstens één jaar vrijwillig een bijzondere verdienste hebben geleverd voor hun naaste omgeving en/of een ander, de maatschappij, vereniging, instelling, natuur, cultuur, een goed doel of school in de gemeente Westvoorne of daarbuiten.
  • Een bijzondere heldendaad of prestatie hebben verricht die de gemeente Westvoorne positief op de kaart zet.
  • Een goed initiatief hebben genomen dat de samenleving en/of de promotie van de gemeente Westvoorne ten goede komt.
  • Uitgifte dient exclusief te zijn en het jeugdlintje zal daardoor maar één maal per jaar worden uitgereikt. Bij zeer hoge uitzondering kan er bij zeer speciale omstandigheden gekeken worden of hier van afgeweken kan worden. 

Heeft u iemand op het oog die volgens u in aanmerking komt, vult u dan het onderstaande formulier in.

Heeft u behoefte aan meer informatie, neemt u dan contact op met Marianne de Groot-Verhoeff via telefoonnummer (0181) 40 80 75 of via e-mail: ma.degroot@westvoorne.nl

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Meer informatie