Gemeentelijke onderscheiding

Ereprijs Westvoorne

De gestelde criteria om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke onderscheiding:

  • De kandidaat heeft zich in het bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving in de gemeente Westvoorne op sociaal, economisch, cultureel of sportief gebied zonder eigenbelang.
  • De kandidaat heeft op bijzondere wijze activiteiten ontwikkeld, die de promotie van de gemeente Westvoorne ten goede is gekomen.
  • De kandidaat heeft een zeer uitzonderlijke en/of unieke prestatie verricht en heeft een binding met de Westvoornse gemeenschap.
  • De onderscheiding kan toegewezen worden aan natuurlijke en niet-natuurlijke personen.

De voorgedragen persoon dient in principe ingezetene te zijn van de gemeente Westvoorne en een voorgedragen bedrijf/instelling/ stichting dient in principe gevestigd te zijn in de gemeente Westvoorne.

Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze onderscheiding, dan kunt u deze persoon voorstellen bij de gemeente. Daarvoor kunt u contact opnemen met Marianne de Groot-Verhoeff via telefoonnummer: (0181) 40 80 75 of per e-mail: ma.degroot@westvoorne.nl. Zij kan uitleggen hoe u te werk moet gaan. De uiterste indieningsdatum voor deze aanvraag is 1 december 2019.

Er wordt één kandidaat per jaar uitgekozen en de onderscheiding wordt één keer per jaar uitgereikt tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie begin januari 2020.

Te downloaden:

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Meer informatie