Gemeentelijke onderscheiding

Ereprijs Westvoorne


De gestelde criteria om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke onderscheiding is, dat de kandidaat zich in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving in de gemeente Westvoorne op sociaal, economisch, cultureel of sportief gebied zonder eigenbelang.


De kandidaat heeft op bijzondere wijze activiteiten ontwikkeld, die de promotie van de gemeente Westvoorne ten goede is gekomen.


De kandidaat heeft een zeer uitzonderlijke en/of unieke prestatie verricht en heeft een binding met de Westvoornse gemeenschap.


De onderscheiding kan toegewezen worden aan natuurlijke en niet-natuurlijke personen.


De voorgedragen persoon dient in principe ingezetene te zijn van de gemeente Westvoorne en een voorgedragen bedrijf/instelling/ stichting dient in principe gevestigd te zijn in de gemeente Westvoorne. Met uitzondering van bijzondere gebeurtenissen (eenmalig of voor langere tijd).


Kent u iemand die in aanmerking komt voor deze onderscheiding, dan kunt u deze persoon voorstellen bij de gemeente. Daarvoor kunt u contact opnemen met mevrouw D. van Zoest Boller via telefoonnummer: 0181 - 40 81 24 (bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) of per e-mail: dg.boller@westvoorne.nl. Zij kan uitleggen hoe u te werk moet gaan. De uiterste indieningsdatum voor deze aanvraag is 1 december.

Er wordt één kandidaat per jaar uitgekozen en de onderscheiding wordt één keer per jaar uitgereikt tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie begin januari, die wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis.
 

Te downloaden:

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Meer informatie