Vergadering Raad 31-01-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:19:30
Voorzitter:P.E. de Jong
Dit item is verlopen op 01-02-2012.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Spreekrecht

4 Mededelingen

5 Ingekomen stukken

6 Vaststelling besluitenlijst van 10 januari 2012

Bijgevoegde documenten

7 Lijst van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

8 Mededelingen uit regionale samenwerking

Besluitonderwerpen

9 Vervangen abri’s t.b.v. reizigers openbaar vervoer

Bijgevoegde documenten

10 Rotondekunst

Bijgevoegde documenten

11 Begrotingswijzingen.

Bijgevoegde documenten

Debatonderwerpen

12 Beleidsplan 2012 Participatiebudget / Wet investeren in jongeren gemeente Westvoorne

13 Investeringssubsidie gymnastiekvereniging R.T.C.

14 Krediet beschikbaar stellen uit Reserve Glastuinbouw

15 Krediet beschikbaar stellen uit bijdragen Stadsregio Rotterdam voor Koepel Zeeburg en herinrichting Zeeweg

16 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2012

17 Werkplan samenwerking Voorne-Putten 2012

18 Investeringskrediet Strategisch Voorraad Beleid Woonbedrijf

19 Ontsluiting Oostvoorne

20 Motie ‘ondersteuning winkels Rockanje’

21 Rondvraag

22 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen