Vergadering Raad 15-04-2020

Locatiegegevens vergadering
Plaats:digitaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Aantekening:

Deze vergadering is digitaal gehouden.

Dit betekent dat de vergadering niet in de raadzaal was te bezoeken, maar dat deze alleen via de website was te bekijken.

2 Vaststelling agenda

3 Spreekrecht

4 Mededelingen

5 Ingekomen stukken

De gemeenteraad heeft beide moties van de VVD aangenomen.

In de raad is gevraagd om de ingekomen stukken 4, 13, 16 en 17 te bespreken in een commissievergadering.

De overige ingekomen stukken zijn voor kennisgeving aangenomen.

Bijgevoegde documenten

6 Vaststelling besluitenlijst 19 februari 2020

Aantekening:

Vanwege het belang van het onderwerp zijn de bijdragen van de fracties bij punt 11 (Eindrapportage commissie Bestuurlijke Toekomst) apart bij het verlag gevoegd.

7 Lijst van Toezeggingen

Bijgevoegde documenten

8 Hamerstukken

8a Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste wethouders De Jongh en Borgonjen

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.

9 Regionaal plan beschermd wonen en maatschappelijke opvang

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.

10 Principebesluit herindeling Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.

11 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen