Vergadering Raad 27-11-2019

Locatiegegevens vergadering
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 30-11-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Spreekrecht

4 Mededelingen

5 Ingekomen stukken

6 Vaststelling besluitenlijst van

6a 8 oktober 2019

Bijgevoegde documenten

6b 30 oktober 2019

Bijgevoegde documenten

7 Lijst van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

8 Hamerstukken

8a Hoogteportaal Molendijk, Rockanje

8b Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019

8c Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020

9 Integraal Veiligheidsplan

10 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen