Vergadering Raad 30-10-2019

Locatiegegevens vergadering
Tijd:19:00
Dit item is verlopen op 01-11-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Spreekrecht

4 Mededelingen

5 Ingekomen stukken

6 Vaststelling besluitenlijst van 25 september 2019

Bijgevoegde documenten

7 Lijst van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

8 Hamerstukken

8a 2e Begrotingswijziging 2019 VRR

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

8b Benoeming wethouder De Graad in besturen Gemeenschappelijke Regelingen

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

8c Benoeming in selectiecommissie gemeentelijke onderscheidingen

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

Aantekening:

Dit punt is bij aanvang van de vergadering aan de agenda toegevoegd.

9 Voorbereidingsbesluit Duinlaan 51, Oostvoorne

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

10 Toestemming wijziging GR-BVO Syntrophos

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

11 Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023

De raad heeft de begroting gewijzigd vastgesteld. 

De wijziging is het gevolg van het aannemen van het amendement 'begrotingswijziging'. 

12 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen