Vergadering Raad 20-02-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal
Tijd:20:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 30-03-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Benoeming mw. De Boer tot fractie-assistent voor Partij Westvoorne

Mevrouw De Boer is benoemd tot fractie-assistent.

4 Spreekrecht

5 Mededelingen

6 Ingekomen stukken

7 Vaststelling besluitenlijst van 23 januari '19

8 Lijst van Toezeggingen

Bijgevoegde documenten

9 Hamerstukken

9a Benoeming lid Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

Bijgevoegde documenten

9b Krediet voor de vervanging van AED's

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

Bijgevoegde documenten

9c Grondexploitatie Landgoed Drenkeling, actualisatie

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

9d Grondexploitatie MFC De Brede School en locatie Hoeksteen, actualisatie

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

10 Businesscase Tinte 2018

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

De motie van mevrouw Van Blom (Partij Westvoorne) is verworpen.

11 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen