Vergadering Raad 23-01-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal
Tijd:20:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 08-02-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Spreekrecht

4 Mededelingen

5 Ingekomen stukken

6 Vaststelling besluitenlijst van 18 december 2018

Bijgevoegde documenten

7 Lijst van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

8 Hamerstukken

8a Bestemmingsplan Westerlandseweg 4-8 Tinte / Aelbrechtsweg 8a Oostvoorne

8b Bestemmingsplan Zwartelaan 26, Oostvoorne

8c Financiële verordening conform art. 212 gemeente Westvoorne 2018

8d Zienswijze deelname Coöperatieve Vereniging NDOV-DOVA

8e Verslag Archief- en informatiebeheer 2017-2018

9 Ambitienotitie Wonen in Westvoorne 2030+

Aantekening:

De voorgestelde visie is aangepast naar aanleiding van de discussie in de commissie.

Bij de stukken is de aangepaste versie gevoegd. De oorspronkelijke versie is nog te zien bij de stukken van de commissie GG/Fin van 9 januari.

10 Marktverordening Westvoorne 2019

11 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen