Vergadering Raad 30-10-2019

Locatiegegevens vergadering
Tijd:19:00
Dit item is verlopen op 01-11-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Spreekrecht

4 Mededelingen

5 Ingekomen stukken

6 Vaststelling besluitenlijst van 25 september 2019

Bijgevoegde documenten

7 Lijst van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

8 Hamerstukken

8a 2e Begrotingswijziging 2019 VRR

8b Benoeming wethouder De Graad in besturen Gemeenschappelijke Regelingen

8c Benoeming in selectiecommissie gemeentelijke onderscheidingen

Aantekening:

Dit punt kan bij aanvang van de vergadering aan de agenda worden toegevoegd.

9 Voorbereidingsbesluit Duinlaan 51, Oostvoorne

10 Toestemming wijziging GR-BVO Syntrophos

11 Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023

12 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen