Vergadering Gecombineerde commissie 04-03-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 30-03-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Rondvraag

5 Verslag van de vergadering van de

5a commissie GG/Fin van 4 februari 2019

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

5b commissie IZ/AZ van 5 februari 2019

Het verslag is ongewijzigd vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

6 Compensatieregeling inzameling Oud Papier en Karton huis aan huis verenigingen

De commissie heeft in meerderheid positief geadviseerd.

De fractie van Partij Westvoorne heeft een voorbehoud gemaakt.

7 Aanleg glasvezel buitengebied Westvoorne

De commissie heeft in meerderheid positief geadviseerd.

De fractie van Partij Westvoorne heeft een voorbehoud gemaakt.

Aantekening:

Bij aanvang van de vergadering zal besproken wat de invloed is van de brief van het college van 26 februari en of dit voorstel op de agenda kan blijven.

Gebleken is dat het probleem dat vermeld wordt in de brief is opgelost. Het voorstel kan normaal behandeld worden.

8 Financiƫle bijdrage voor organisaties n.a.v. tariefswijziging accommodaties

In de commissie hebben de fracties van CDA, GBW en VVD positief geadviseerd.

De fracties van IBW, PvdA en PW hebben een voorbehoud gemaakt.

9 Bespreking van de evaluaties van de Verordening duurzaamheidslening Westvoorne 2017 en Vereniging blijverslening Westvoorne 2017

De commissie heeft enkele punten genoemd die meegenomen kunnen worden bij ene voorstel tot wijziging van de verordeningen.

10 Startnotitie Integraal Veiligheidsplan Westvoorne 2019 - 2022

De commissie heeft unaniem positief geadviseerd.

11 Punten voor een volgende vergadering

12 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen