Vergadering Cie Presentaties 06-02-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 24-02-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Verslag commissievergadering 16 januari 2019

Het bijgestelde verslag wordt vastgesteld.

5 Presentatie Aardwarmte-project Varekamp

Commissie neemt kennis van de presentatie.

Aantekening:

De presentatie is ter informatie van de commissie.

6 Presentatie strategie beheerplannen (riolering, wegen, verlichting, groen)

De commissie neemt kennis van de presentatie.

Bijgevoegde documenten

7 Punten voor een volgende vergadering

8 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen