Vergadering Cie Presentaties 16-01-2019

Locatiegegevens vergadering
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 31-01-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Verslag commissievergadering 31 oktober 2018

Bijgevoegde documenten

5 Presentatie eindbeeld Dorpsplein Oostvoorne

Aantekening:

De presentatie is ter informatie.

Bijgevoegde documenten

6 Presentatie over de stand van zaken van de Regionale Energie Strategie (RES)

Aantekening:

Tijdens de vergadering zullen de drie perspectieven worden toegelicht.

7 Punten voor een volgende vergadering

8 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen