Vergadering Cie Presentaties 16-01-2018

Locatiegegevens vergadering
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 01-02-2018.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Verslag commissievergadering 29 november 2017

Bijgevoegde documenten

5 Presentatie over ontwikkelingen op het Dorpsplein, Oostvoorne

Aantekening:

Er is geen voorstel bij dit agendapunt.

Bijgevoegde documenten

6 Onderwerpen op het investeringsprogramma van de Landschapstafel Voorne-Putten

Aantekening:

Bedoeling van dit agendapunt is een discussie over de Westvoornse onderwerpen van dit programma.

De brief van het college van 30 juni 2017 is ter informatie bij de stukken gevoegd.

7 Presentatie over de herziening van het bestemmingsplan Maasvlakte 2

Aantekening:

Dit agendapunt is ter informatie. Medewerkers van het Havenbedrijf zullen een presentatie geven over de herziening van dit, Rotterdamse, bestemmingsplan.

De samenvatting van de MER bij de herziening is bij de stukken gevoegd. De gehele conceptherziening is te zien op zie: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0599.BP1111Maasvlakte2-on01.

8 Punten voor een volgende vergadering

9 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen