Vergadering Cie Inwonerszaken en Middelen 10-07-2019

Locatiegegevens vergadering
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 26-07-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Rondvraag

5 Verslag commissievergadering 12 juni 2019

Bijgevoegde documenten

6 Overzicht van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

7 Mededelingen uit regionale samenwerking

8 Rapport 'Evaluatie tijdelijke huisvesting Zeewinde'

9 Startnotitie 'Een estafette naar een nieuw sportbeleid 2020 - 2024

10 Punten voor een volgende vergadering

11 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen