Vergadering Cie Inwonerszaken en Middelen 12-11-2019

Locatiegegevens vergadering
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 23-11-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Rondvraag

5 Verslag commissievergadering 8 oktober 2019

Bijgevoegde documenten

6 Overzicht van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

7 Mededelingen uit regionale samenwerking

8 Integraal Veiligheidsplan

Aantekening:

De commissie wordt gevraagd een advies aan de raad uit te brengen over het voorstel.

9 Overlast door drugsgebruik en -handel

Aantekening:

Dit punt is bespreking geagendeerd op verzoek van de heer Sommeling.

10 Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019

Aantekening:

De commissie wordt gevraagd een advies aan de raad uit te brengen over het voorstel.

11 Verordening ambtelijke bijstand en fractie-ondersteuning 2020

Aantekening:

De commissie wordt gevraagd een advies aan de raad uit te brengen over het voorstel.

12 Punten voor een volgende vergadering

13 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen