Vergadering Cie Inwonerszaken en Middelen 08-10-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 26-10-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Rondvraag

5 Verslag commissievergadering 10 juli 2019

Bijgevoegde documenten

6 Overzicht van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

7 Mededelingen uit regionale samenwerking

8 Toestemming wijziging GR-BVPO Syntrophos (toetreding Hellevoetsluis)

Aantekening:

De commissie wordt gevraagd advies aan de raad uit te brengen over het voorstel.

9 Zienswijze 2e begrotingswijziging 2019 VRR

10 Punten voor een volgende vergadering

11 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen