Vergadering Cie Inwonerszaken en Middelen 05-02-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 23-02-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Rondvraag

5 Verslag commissievergadering 10 januari 2019

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

6 Overzicht van toezeggingen

Het overzicht wordt voor kennisgeving aangenomen.

Bijgevoegde documenten

7 Mededelingen uit regionale samenwerking

8 Benoeming lid Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkingsscholen Voorne-Putten.

De commissie is unaniem positief en adviseert dit voorstel als hamerstuk in de raadsvergadering van 20 februari te agenderen.

9 Krediet voor vervanging AED's

De commissie is unaniem positief en adviseert dit voorstel als hamerstuk in de raadsvergadering van 20 februari te agenderen.

Bijgevoegde documenten

10 Brief college ‘Governance AZRR en responstijden ambulances’

De commissie heeft de brief besproken.

11 Brief van het college ‘Stand van zaken en vervolgproces voetbalaccommodatie Oostvoorne’

De commissie heeft de brief besproken.

Bijgevoegde documenten

12 Punten voor een volgende vergadering

13 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen