Vergadering Cie Inwonerszaken en Middelen 09-06-2020

Locatiegegevens vergadering
Plaats:digitaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Aantekening:

Punten die vanavond niet besproken kunnen worden vanwege tijdgebrek verschuiven naar een extra vergadering op 10 juni.

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Rondvraag

5 Verslag commissievergadering 12 mei 2020

Bijgevoegde documenten

6 Overzicht van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

7 Mededelingen uit regionale samenwerking

8 Voetbalaccommodatie OVV

Bijgevoegde documenten

9 Extra kredietaanvraag i.v.m. duurzaamheidsmaatregelen aanleg waterveld bij MHV Forcial

10 Voetbalaccommodatie VV Rockanje

11 Discussie jaarwisseling 2020 - 2021

12 Cameratoezicht Kruiningergors

13 Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen

13a GR Jeugdhulp Rijnmond, begroting 2021, begrotingswijziging 2020, jaarrekening 2019

13b Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, begroting 2021, 1e begrotingswijziging 2020, jaarrekening 2019

13c Jaarverslag 2019 en begroting 2021 basistakenpakket gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond

13d Syntrophos, jaarstukken

13e Streekarchief, jaarrekening 2019 en begroting 2021

14 Advies zendmachtiging Stichting Media Platform Voorne-Putten (LINQ-media) voor de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne

15 Subsidieverordening Peuteropvang en voorschooolse educatie 2020

16 Notitie 'Integrale schuldhulpverlening', Alice Vermeer (Partij Westvoorne)

Aantekening:

Bedoeling is om in de commissie een discussie te voeren aan de hand van de rapportage van mw. Vermeer.

De uitkomsten hiervan worden meegenomen bij het opstellen van een nieuw beleid 'schuldhulpverlening'. 

17 Punten voor een volgende vergadering

18 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen