Vergadering Cie Grondgebied en Milieu 07-10-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 26-10-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Rondvraag

5 Ingekomen stukken

Aantekening:

Bijlage 3 bij de overeenkomst is momenteel nog niet beschikbaar.

6 Verslag commissievergadering 9 september 2019

Bijgevoegde documenten

7 Overzicht van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

8 Discussienota Ontwikkelkader huisvesting arbeidsmigranten

Aantekening:

Commissie wordt een uitspraak gevraagd over de vragen uit hoofdstuk 9 van de nota.

9 Beleid ten aanzien van vestiging detailhandel op bedrijventerreinen

Aantekening:

Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fractie van Partij Westvoorne.

Het lukt momenteel niet om de Centrumvisie Oostvoorne 2015 en de Omgevingsvisie Westvoorne 2017 bij de stukken te plaatsen.

De Centrumvisie Oostvoorne 2015 is te zien in de agenda van de raadsvergadering van januari 2015 (via https://www.westvoorne.nl/organisatie/kalender-vergaderingen_42263/item/vergadering-raad_1292.html)

De Omgevingsvisie 2030 is te zien in de agenda van de raadsvergadering van juli 2016 (via https://www.westvoorne.nl/organisatie/kalender-vergaderingen_42263/item/vergadering-raad_1306.html)

10 Woonbedrijf, tijdspad voor onderzoek en besluitvorming

11 Brief college 'ontwikkeling en overeenkomst Achterweg 11 en Strypsedijk 1a te Rockanje'

Aantekening:

Dit onderwerp is op verzoek van de fractie van Inwonersbelang Westvoorne geagendeerd. Het is alleen te bespreking.

12 Rekenkamerbrief over informatievoorziening bij grote projecten

Aantekening:

Dit onderwerp is ter bespreking geagendeerd,

13 Punten voor een volgende vergadering

14 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen