Vergadering Cie Grondgebied en Milieu 09-09-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 26-10-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststelling agenda

3 Mededelingen

4 Rondvraag

5 Ingekomen stukken

6 Verslag commissievergadering 11 juni 2019

Bijgevoegde documenten

7 Overzicht van toezeggingen

Bijgevoegde documenten

8 Uitgangspunten onderzoek Woonbedrijf

Aantekening:

De commissie wordt een uitspraak gevraagd over de punten uit de notitie.

9 Brieven van het college 'Stand van zaken herontwikkeling landgoed Olaerstduyn' / 'Principeverzoek herontwikkeling Olaertsduyn'

Aantekening:

De commissie wordt een uitsprak gedaan over eventuele voorwaarden aan de herontwikkeling van Olaertsduyn

10 Ontwikkeling en exploitatieovereenkomst Doornweg 4 Rockanje, besluit van college van B&W

Aantekening:

Dit collegebesluit heeft op de lijst van ingekomen stukken van de raad gestaan.

Gevraagd is om het te bespreken in deze commissie.

De commissie is nu in de gelegenheid haar mening te geven over de overeenkomst.

11 Discussienota herontwikkeling hippisch centrum 't Groene Dak

Aantekening:

De commissie wordt een mening gevraagd over de punten in de nota.

12 Brief van het college over project 'Ode aan het Landschap'

Aantekening:

Verschillende fracties hebben gevraagd om bespreking van deze brief in de commissie.

13 Punten voor een volgende vergadering

14 Sluiting

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen