Vergadering Burgemeester en wethouders 26-11-2019

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 05-01-2020.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 26 november 2019

Bijgevoegde documenten

1 Bestuursovereenkomst provincie bevoegd gezag windenergie

Bijgevoegde documenten

2 Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020

Bijgevoegde documenten

3 Offerte Oberon uitbreiding voorschoolse educatie 2020

Bijgevoegde documenten

4 Maquette Burcht en Oudheidkamer 2020 en 2021

Bijgevoegde documenten

5 Algemene ledenvergadering VNG 29 november 2019 over het Klimaatakkoord

Bijgevoegde documenten

6 Bijdrage Natuurfonds

Bijgevoegde documenten

7 Regiodeal Zuid-Hollandse eilanden

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen