Vergadering Burgemeester en wethouders 19-11-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 28-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 19 november 2019

Bijgevoegde documenten

1 Regeling briefadres gemeente Westvoorne 2019

Bijgevoegde documenten

2 Wijziging APV Westvoorne 2020

Bijgevoegde documenten

3 Wijziging Gemeenschappelijke regeling voor het recreatiegebied Voorne-Putten

Bijgevoegde documenten

4 Planschadebesluit Zwartelaan 20 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

5 Aanpak CO2-reductie verkeer MRDH

Bijgevoegde documenten

6 Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2018

Bijgevoegde documenten

7 Lokaal Sportakkoord Westvoorne

Bijgevoegde documenten

8 2e Bestuursrapportage 2019

Bijgevoegde documenten

9 Verordening Maatschappelijke ondersteuning gemeente Westvoorne 2020

Bijgevoegde documenten

10 Implementatie Wet Verplichte GGZ (WvGGZ)

Bijgevoegde documenten

11 Startnotitie Visies kernen Westvoorne

Bijgevoegde documenten

12 Verkeersveilige inrichting Dorpsplein Rockanje

Bijgevoegde documenten

13 Opplussen inrichting met maatregelen binnenklimaat en verduurzaming gemeentehuis Rockanje

Bijgevoegde documenten

14 Voetbalaccommodatie V.V. Rockanje

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen