Vergadering Burgemeester en wethouders 15-10-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 30-11-2019.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 15 oktober 2019

Bijgevoegde documenten

1 Hoogteportaal Molendijk Rockanje

Bijgevoegde documenten

2 Stand van zaken omgevingsplan en aanvraag artikel 7w crisis- en herstelwet in verband met planschade en het omgevingsplan

Bijgevoegde documenten

3 Nieuwe website voor Westvoorne

Bijgevoegde documenten

4 Viering 75 jaar Bevrijding in Westvoorne in 2020

Bijgevoegde documenten

5 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Bijgevoegde documenten

6 Inrichting terrein Dorpsweg 12 Rockanje

Bijgevoegde documenten

7 Septembercirculaire 2019 gemeentefonds

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen