Vergadering Burgemeester en wethouders 01-10-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 10-11-2019.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 1 oktober 2019

Bijgevoegde documenten

1 Principeverzoek collectieve sanering glastuinbouw Zuidoosthoek glastuinbouwgebied Tinte

Bijgevoegde documenten

2 Realisatie bouwvlak t.b.v. akkerbouw en melkveebedrijf aan de Sleepseweg en Oosterlandseweg in Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

3 Principeverzoek Molendijk 42 Rockanje

Bijgevoegde documenten

4 Principeverzoek Langeweg 18 Rockanje

Bijgevoegde documenten

5 Principeverzoek Zwartelaan Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

6 Plan van aanpak onderzoek Woonbedrijf

Bijgevoegde documenten

7 Beslissing op de bezwaarschriften, gericht tegen het verkeersbesluit d.d. 7 mei 2019, waarbij eenrichtingsverkeer is ingesteld op de Mildenburglaan gedurende bloktijden

Bijgevoegde documenten

8 Rockanje 800 jaar in 2020

Bijgevoegde documenten

9 Collectieve zorgverzekering voor minima

Bijgevoegde documenten

10 Energieperspectief 2050

Bijgevoegde documenten

11 Project Net op Zee

Bijgevoegde documenten

12 Zienswijze ontwerp-wijzigingsplan Langeweg 8 Rockanje

Bijgevoegde documenten

13 2e Begrotingswijziging 2019 VRR

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen