Vergadering Burgemeester en wethouders 09-07-2019

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 19-08-2019.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 9 juli 2019

Bijgevoegde documenten

1 Principeverzoek Aldi Westvoorne

Bijgevoegde documenten

2 Vervolg principeverzoek plaatsing Tiny House gemeente Westvoorne

Bijgevoegde documenten

3 Principeverzoek Voet- of Kraagweg 11 Rockanje

Bijgevoegde documenten

4 Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State inzake omgevingsvergunning voor de bouw van een ligboxenstal aan de Quacksedijk 6 Rockanje

Bijgevoegde documenten

5 Jaarprogramma vaststelling subsidies 2018

Bijgevoegde documenten

6 Voortgang realisatie windlocatie Noordzeeboulevard in Westvoorne

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen