Vergadering Burgemeester en wethouders 02-07-2019

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 15-08-2019.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 2 juli 2019

Bijgevoegde documenten

1 Voortgang sanering glas 2018

Bijgevoegde documenten

2 Uitspraak beroep Aanwijzing beschermd dorpsgezicht Ontginningen Voornes Duin

Bijgevoegde documenten

3 Principeverzoek realisatie woonzorgboerderij Brielseweg 7 of Zwartelaan 26 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

4 Hortweg 2 in Rockanje

Bijgevoegde documenten

5 Plaatsen kerktorenhaan Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

6 Toetreding Hellevoetsluis-Syntrophos (Toetredingsovereenkomst)

Bijgevoegde documenten

7 Motie hospice Voorne

Bijgevoegde documenten

8 Huurovereenkomst Humankind voor pand Vr Machteldweg 1 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

9 Aanschaf ondergrondse afvalcollectors

Bijgevoegde documenten

10 Intranet Voorne

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen