Vergadering Burgemeester en wethouders 15-01-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 06-03-2019.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 15 januari 2019

Bijgevoegde documenten

1 Uitbreiding subsidie bibliotheek en aanpassing beleidsregel subsidie 7.4

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen Normenkader wet- en regelgeving 2018 t.b.v. accountantscontrole

Bijgevoegde documenten

3 Herziene businesscase glasintensiveringsgebied Tinte 2018

Bijgevoegde documenten

4 Economische Monitor 2018

Bijgevoegde documenten

5 Digitaal portaal "Mijn uitkering"

Bijgevoegde documenten

6 Overeenkomst Jacobaburcht 2019

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen