Vergadering Burgemeester en wethouders 08-01-2019

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 21-02-2019.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 8 januari 2019

Bijgevoegde documenten

1 Beslissing op het bezwaarschrift van 16 oktober 2018, gericht tegen het niet toekennen van een niet-authentiek adres

Bijgevoegde documenten

2 Nadere regels mestopslag

Bijgevoegde documenten

3 Reactie financieel toezicht 2019

Bijgevoegde documenten

4 Indexering gemeenschappelijke regelingen voor begroting 2020

Bijgevoegde documenten

5 Update van de invoering van de nieuwe concessie voor het openbaar vervoer op Voorne-Putten

Bijgevoegde documenten

6 Ingebruikname Tintestein

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Kalender vergaderingen