Agenda RaadUitnodiging voor de vergadering op woensdag 27 november 2019
20:00 uur, locatie


Voorzitter:


 
1 Opening
 
2 Vaststelling agenda
 
3 Spreekrecht
 
4 Mededelingen
 
5 Ingekomen stukken
 
6 Vaststelling besluitenlijst van
 
6a8 oktober 2019
 
6b30 oktober 2019
 
7 Lijst van toezeggingen
 
8 Hamerstukken
 
8aHoogteportaal Molendijk, Rockanje
 
8bVerordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
 
8cVerordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020
 
9 Integraal Veiligheidsplan
 
10 Sluiting