Agenda RaadUitnodiging voor de vergadering op woensdag 30 oktober 2019
19:00 uur, locatie


Voorzitter:


 
1 Opening
 
2 Vaststelling agenda
 
3 Spreekrecht
 
4 Mededelingen
 
5 Ingekomen stukken
 
6 Vaststelling besluitenlijst van 25 september 2019
 
7 Lijst van toezeggingen
 
8 Hamerstukken
 
8a2e Begrotingswijziging 2019 VRR
 
8bBenoeming wethouder De Graad in besturen Gemeenschappelijke Regelingen
 
9 Voorbereidingsbesluit Duinlaan 51, Oostvoorne
 
10 Toestemming wijziging GR-BVO Syntrophos
 
11 Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023
 
12 Sluiting