Agenda RaadUitnodiging voor de vergadering op woensdag 30 oktober 2019
19:00 uur, locatie


Voorzitter:


 
1 Opening
 
2 Vaststelling agenda
 
3 Spreekrecht
 
4 Mededelingen
 
5 Ingekomen stukken
 
6 Vaststelling besluitenlijst van 25 september 2019
 
7 Lijst van toezeggingen
 
8 Hamerstukken
 
8a2e Begrotingswijziging 2019 VRR
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8bBenoeming wethouder De Graad in besturen Gemeenschappelijke Regelingen
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
8cBenoeming in selectiecommissie gemeentelijke onderscheidingen
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 

Dit punt is bij aanvang van de vergadering aan de agenda toegevoegd.

 
9 Voorbereidingsbesluit Duinlaan 51, Oostvoorne
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
10 Toestemming wijziging GR-BVO Syntrophos
 

De raad heeft ingestemd met het voorstel.

 
11 Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023
 

De raad heeft de begroting gewijzigd vastgesteld. 

De wijziging is het gevolg van het aannemen van het amendement 'begrotingswijziging'. 

 
12 Sluiting