Agenda Cie PresentatiesUitnodiging voor de vergadering op woensdag 4 december 2019
20:00 uur, locatie


Voorzitter:


 
1 Opening
 
2 Vaststelling agenda
 
3 Mededelingen
 
4 Verslag commissievergadering 13 november 2019
 
5 Presentatie Field Lab Oostvoornse Meer, eerste project
 

De presentatie zal nu de vergadering hier geplaatst worden.

 
6 Punten voor een volgende vergadering
 
7 Sluiting