Agenda Cie PresentatiesUitnodiging voor de vergadering op woensdag 13 november 2019
20:00 uur, locatie


Voorzitter:


 
1 Opening
 
2 Vaststelling agenda
 
3 Mededelingen
 
4 Verslag commissievergadering 9 oktober 2019
 
5 Syntrophos: presentatie over harmonisatie en synchronisatie
 
6 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen, een presentatie
 
7 Punten voor een volgende vergadering
 
8 Sluiting